truly, madly,deeply


Tumblr Themes
Life’s hard. It’s even harder when you’re stupid.
-John Wayne (via kushandwizdom)

(via untamed--flame)

Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes

Dzīvē esmu nonācis pie tādas banālas atziņas: starp gribēt,varēt un darīt mēdz būt lielas atšķirības; vieni grib,bet nevar, citi var, bet negrib… Tiem, kuri tiešām grib un nevar, ir jāpalīdz, bet, ja vari un nedari, tad pats vien esi vainīgs.

- Andris Račs  žurnālā “Citādā pasaule”

(Source: bridis-klusuma)

Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
I used to think the worst thing in life is to end up all alone. It’s not. The worst thing in life is to end up with people who make you feel all alone.
-― Robin Williams (via psych-quotes)

(via beatete)